Nytt tullager i Uddevalla hamn

Foto: Uddevalla hamn

Mitt i högsommaren går Uddevalla hamn som tåget och kan visa en tioprocentig godsmängdsökning första halvåret, jämfört med samma period i fjol. De första sex månaderna i år hanterade de cirka 80 heltidsanställda i hamnen 600 000 ton gods som kom eller lämnade hamnen på fartyg, järnväg eller lastbil. Detta rapporterar tidningen Bohuslänningen.

– De är klart att vi är glada för att godsmängderna är stabila, även om vi vet att den här branschen är extremt konjunkturberoende. Nu ökar vi hanteringen av gods som kan lagras i hamnen och förtullas först när de aktuella företaget eller expeditörerna lyfter ut gods för leverans, säger hamndirektör Ulf Stenberg till tidningen,

– Reglerna har skärpts och då har vi varit tvungna, att se över våra itsystem och söka nya tillstånd för verksamheten. Tullager innebär att vi har ett avgränsat och inhägnat område där våra kunder kan lagra produkter utan att betala tull förrän godset exporteras. Vi sköter själva servicen och det handlar om många miljoner kronor som ett företag kan slippa att ligga ute med.

Det nya tullagret i hamnen tas i bruk den 1 oktober och innebär också att yta har byggts ut något.