H:fors nya snabbspårvagn presenterad

Snabbspårvagnen på Kabelfabriken är delvis bekant från förr, delvis ny. Artic XL är en snabbare och längre modell av den Artic, som redan används i spårvagnsnätet i Helsingfors. Foto: TransTech

Invånararna i den finländska huvudstaden och alla andra intresserade kunde nyligen ta sig en titt på den spårvagnsmodell som i framtiden ska ta passagerarna längs den extra snabba spårvagnssträckan Spårjokern, alltså linjen mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. En bit av en vagn visades på Kabelfabriken i Helsingfors.

Spår-Jokerns linje är totalt cirka 25 km lång, varav 16 km ligger inom Helsingfors stad och 9 km i Esbo stad. Spår-Jokerns rutt motsvarar i stora drag rutten för den nuvarande stomlinjen 550, men går till största delen på sin egen bana skild från övrig trafik. På så vis garanteras en möjligast snabb och störningsfri trafikering. Biltrafik möts i korsningar, men spårvägen får företräde i trafikljus

– Men i snabbmodellen har man planerat extra användarvänligt och i förväg konsulterat till exempel funktionshindrade och deras organisationer, säger vd:n för Helsingforsregionens trafik (HRT) Suvi Rihtniemi, till Helsingforstidningen HBL. 

Formgivaren Jussi Hurskainen på företaget Idis Design, som specialiserat sig på formgivning inom transportbranschen, säger att vagnarna visuellt kopplats till HRT:s varumärke bland annat genom en typisk rundning av de små borden framför passagerarsätena och genom hur nackstöden formats. Det är på färgen på yttre sidan man sedan ser att snabbspårvagnen inte är en del av Helsingfors interna spårvagnsnät.

Vissa detaljer, till exempel bildskärmar i innertaket, har formgivarna fått ge avkall på, men med ett lugn. De vet att spårvagnarna antas vara i bruk i 40 år, att teknik blir billigare med åren och att uppdateringar kan göras.

Snabbspårvagnarna tillverkas på Transtechs fabrik i Otanmäki i Kajana och allra först tillverkas en prototyp, som tas i testbruk i centrala Helsingfors redan 2020. Transtech är en del av tjeckiska Skoda Transportation Group.

En teknik som testas under provperioden med prototypen är vagnens nigningsförmåga. Eftersom planerarna tagit speciellt stor hänsyn till passagerare som har svårt att röra sig vill man kunna erbjuda en vagn som niger så att till exempel rullstolsburna lätt ska komma ut och in i mittdelen av spårvagnen, som för övrigt har låga golv genom hela vagnen.

Modellen Artic XL är 34,5 meter lång, men kan vid behov förlängas med tio meter. Den skiljer sig från spårvagnarna i Helsingfors genom att den inte kräver ett vändspår utan har förarhytt i vardera ändan. En annan finess är att bromsningsenergin tas tillvara och kan användas till att värma upp vagnen under kalla vinterdagar.

Källa: Hufvudstadsbladet