Nästa generations S-Bahn-tåg presenterades i Berlin

Tågens aluminiumkonstruktioner tillverkas och målas på Stadlers anläggning i Szolnok, i Ungern, med slutmontering i Berlin- Pankow. Foto: Siemens
Det nya S-Bahntågets något blåaktiga interiör. Foto: Siemens

SIEMENS och Stadler gav första glimten av nästa generations rullande materiel för Berlins S-Bahn-linjenät den 27 juni när den första färdiga halvfabrikatmodellen av typ klass 484- tåget blev färdigt i Stadlers Pankow-anläggning.

I december 2015 tilldelade Deutsche Bahns-dotterbolag S-Bahn Berlin, ett konsortium av Stadler Pankow och Siemens, ett ramavtal för leverans av upp till 1380 stycken lätta pendeltåg, kopplad med en ursprunglig beställning på 106 tåg som omfattar 85 stycken 4-vagns- och 21 två-vagns tågsätt.

Siemens levererar elkomponenter inklusive dragkonverterare, hjälpomvandlare, tågstyrsystem, passagerarinformationssystem, boggier och bromsar.

Företaget Stadler är främst ansvarigt för mekaniska system inklusive karosserier, inredningsdetaljer, sittplatser, dörrar och luftkonditionering.

Tågens aluminiumkonstruktioner tillverkas och målas på Stadlers anläggning i Szolnok, i Ungern, med slutmontering i Berlin- Pankow.

Det första tåget kommer att överföras från Pankow till Stadlers testspår vid Velten i Berlin under de närmaste dagarna före starten av en dynamisk testserie. Denna fas kommer att innefatta installation av programvara och testning av all elektrisk och mekanisk utrustning.

Tåget kommer sedan att överföras till Siemens test- och valideringscenter vid Wildenrath.

- Här ska vi noggrant kontrollera tåget under verkliga driftsförhållanden och simulera extrema situationer med statiska eller dynamiska tester som en del av certifieringsprocessen, säger chefen för Siemens S-Bahn och regionala tågenhet, Müslüm Yakisan.

S-Bahn Berlin investerar cirka 900 miljoner euro i det nya tågbeståndet och därtill hörande modifikationer av Grünaus underhållsanläggning.

De första 10 pre-serie tågen kommer att börja servicen på linjen S47 mellan Südkreuz och Spindlersfeld den 1 januari 2021. Leveranserna av de övriga tågen kommer att slutföras år 2023.

Det första tåget av klass 484 kommer att visas på InnoTrans-utställningen i Berlin i september 2018.