Øresundsbron fyller 18 år 

Finansieringen av öresundsförbindelsen ifrågasätts. Foto: Håkan Dahlström

Den 1 juli firar Øresundsbron att det är 18 år sedan de första bilarna och tågen körde över Öresund. Sedan dess har fler än 100 miljoner fordon passerat och reslusten fortsätter att stiga – särskilt bland danskarna.

De senaste åren har bjudit på en rad rekord och ökningar:
* Lördag 22 juli 2017 passerade 32 000 fordon Øresundsbron; det högsta antalet fordon hittills under en dag.
* Juli månad 2017 bjöd även på rekord i antalet passager på en månad i brons historia, med totalt 847 100 passager.
* I genomsnitt körde 20 6000 fordon per dygn över Øresundsbron under 2017.
* Sammanlagt har fler än 107 miljoner fordon passerat sedan bron öppnades.
* Fritidstrafiken med BroPass har fortsatt en positiv utveckling, och förväntas ha ökat med cirka 5 procent under det första halvåret under 2018 i jämförelse med samma period föregående år.

- Det är glädjande att vi har fortsatt bra tillväxt på fritidsmarknaden. Det bevisar att trenden att förlägga sina fritidsaktiviteter på andra sidan sundet håller i sig. Normalt brukar svenskarna stå för ökningen av passager över bron men under första halvåret är det våra danska kunder som har ökat mest. Troligtvis beror detta på den gynnsamma valutaväxlingen för danskarna, säger Fredrik Jenfjord, chef för försäljning och marknad på Øresundsbro Konsortiet.

Under 2018 har dock pendlingstrafiken minskat något. Sedan transportansvaret upphävdes i maj 2017 har det blivit lättare att åka tåg över Öresund igen. I takt med att gränskontrollerna har minskat har viljan att röra sig mellan Sverige och Danmark ökat.

Øresundsbrons marknadsandelar under 2017 var 53 procent av lastbilstrafiken, 73 procent av busstrafiken och 84 procent av personbilstrafiken över Öresund.

På Øresundsbro Konsortiets generalförsamling i april beslutade ägarna (SVEDAB AV och A/S Øresund) att öka den årliga utdelningen. Den ändrade utdelningspolicyn innebär att Konsortiets skuld förväntas vara återbetald 2050. Det betyder samtidigt att skulden hos ägarna blir mindre än förväntat och att deras skulder kan återbetalas på kortare tid. Den ändrade utdelningspolicyn förändrar inte prissättningen på bron utan påverkar endast återbetalningstiden till ägarna.

Den svenska valutakursen är till fördel för de danska kunderna som kan handla billigt i Sverige. Samtidigt betyder det att Øresundsbron har tvingats justera de svenska priserna två gånger under året. Målsättningen är att priset för att köra över Öresund ska vara densamma för alla. Om den svenska kronan stiger igen vill samma prispolicy medföra att de svenska priserna minskar motsvarande belopp.

Den tekniska utrustningen på förbindelsen byts ut löpande. Målsättningen att välja mer effektiva och miljövänliga lösningar har resulterat i stora förbättringar. Under våren sattes en ny solcellsanläggning i drift. Anläggningen ska leverera ström till förbindelsen. Under en sommardag kan anläggningen leverera upp till 25 procent av förbindelsens förbrukning. Under ett år förväntas anläggningen kunna täcka 4 procent av förbindelsens totala förbrukning.

Under juni blev utbudet av FM-radiokanaler i tunneln större när antennerna byttes ut. Nu kan man lyssna till alla public service-radiokanaler under hela resan över Öresund. I framtiden kommer det också vara möjligt att lyssna till kommersiella radiokanaler.

Under 2017 blev hela betalstationen utbytt med en nyare och mer modern teknik. Sedan mars har Øresundsbron erbjudit kunder att använda registreringsnumret som betalmedel. Uppstartsfasen har varit en succé och blivit väl mottagen av kunderna som inte längre behöver komma ihåg en bizz när resan går över Öresund.