Ny godsterminal öppnar i Norge

Statssekreterare vid trafikdepartementet, Anders B. Werp, klipper banden till den nya terminalen.Foto: Randi Folke-Olsen / Banenor

Nyligen öppnade en ny godsterminal i Trondheim i Norge, Heggstadmoen.

- Kapaciteten hos den nuvarande terminalen vid Brattøra är sprängd och hämmar all godstransport. Utan Heggstadmoen skulle vi inte ha haft mer gods på vägarna, sa Banenors koncernchef Gorm Frimannslund i samband med invigningen.

Terminalen är tänkt att fungera som en avlastningsterminal till dess som en ny stor godsterminal i Trondheim står klar.

Heggstadmoen har kostat 300 miljoner kronor, vilket även omfattar ett nytt spår som kommer att fortsätta användas när den nya terminalen är färdig. Man räknar med att containerkapaciteten i Trondheim kommer att öka från 100 000 container om året till 130 000.

Norska regeringen har satt upp som målsättning att 30 procent av det gods som idag transporteras med lastbil ska överföras till båt- och järnvägstransporter på avstånd över 30 mil.