Persontrafiken på finska järnvägar öppnas för konkurrens redan 2022.

VR-tåg vid stationen i Seinäjoki. Foto: VR Group

Tågoperatören VR och Finlands Kommunikationsministerium har nått samförstånd om hur de går vidare med avregleringen av VR:s monopol i tågtrafiken. Som en första åtgärd ska VR och Kommunikationsministeriet grunda materiel- och fastighetsbolag som ska överta en del av den infrastruktur som behövs för tågtrafiken.

I praktiken innebär avregleringen att VR:s ensamrätt att bedriva persontrafik på Finlands bannät upphör på 2020-talet, skriver Helsingforstidningen HBL.

– Det är fint att beredningen avancerar och att vi kan bekräfta tidsplanen för avregleringen av marknaden för järnvägstrafik i Finland, säger kommunikationsminister Anne Bermer.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslöt i april i fjol att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens.

– Ännu återstår mycket arbete med att bereda handlingarna för konkurrensutsättningen. Vi måste också trygga säkerheten i en verksamhetsmiljö där det finns många aktörer, säger Berner.

Enligt Kommunikationsministeriet kommer reformen att utveckla järnvägstrafiken, göra livet lättare för alla tågresenärer och därtill reducera klimatutsläppen. Först ute är södra Finland där regeringen vill öppna järnvägarna för konkurrens med hjälp av koncessionsavtal.

Avregleringen kräver en del bolagsarrangemang för att kunna avancera. VR och Kommunikationsministeriet har kommit överens om att grunda ett materielbolag och ett fastighetsbolag som ska inleda sin verksamhet i år.

Materielbolaget övertar alla Sm2- och Sm4-tåg i regiontrafiken i södra Finland. Till fastighetsbolaget överförs stationsbyggnader, depåer och andra fastigheter. VR har också förbundit sig att bolagisera sina underhållsfunktioner.

Enligt VR:s och Kommunikationsministeriets överenskommelse ska tågtrafiken öppnas för konkurrens redan i juni 2022.