”Norra Sveriges betydelse återigen bekräftad”

Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Foto: Region Västerbotten

”Tiden av spekulation är över, nu vet vi att regeringen vill bygga Norrbotniabanan och Norra Sveriges betydelse för Sverige är återigen bekräftat”. Det säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten, efter att regeringen meddelat att Norrbotniabanan ingår i listan av prioriterade infrastrukturprojekt som Sverige ska investera i kommande 12 år, Nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029. 

I regeringens förslag föreslås att sträckan mellan Umeå och Dåva ska påbörjas 2018. Därefter fortsätter bygget från Dåva norrut mot Skellefteå så fort som det är möjligt. 
- Vi har tillsammans i de fem nordligaste regionerna och med Region Örebro län arbetat för att beskriva hur transportsystemet ska utvecklas för att ta del av de nyttor vi i norr skapar. Vårt tydliga budskap och den tyngd vi får när vi agerar tillsammans i norra Sverige har gjort det möjligt för regeringen att lägga stora satsningar i våra regioner, säger Erik Bergkvist
I norra Sveriges gemensamma remissvar till regeringen presenterades sex prioriteringar: Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan, ytterligare hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan, kapacitetsförstärkningar på Malmbanan, upprustning Västeraspby-Långsele och elektrifiering av Tvärbanan Hällnäs-Lycksele.
Norra Sveriges regioner pekade även ut slutförandet av dubbelspår Hallsberg-Mjölby och fyrspår Uppsala-Arlanda som viktiga åtgärder för att hela transportsystemet ska fungera.
Av det som presenterats hitintills har både fyrspåret och Norrbotniabanan inkluderats i den Nationella planen.
-Det här betyder väldigt mycket för oss, säger Erik Bergkvist. Vi har flera världsledande företag och verksamheter som är beroende av kompetensförsörjning och möjligheter till hållbara transporter. Med denna plan är vi på god väg att skapa de förutsättningar vi behöver för att fortsätta att växa. Nu väntar vi med spänning på vad som i övrigt finns med i planen. 
Arbetet för att få till stånd en Norrbotniabana är en prioriterad fråga i Region Västerbottens påverkansagenda.