Network Rails forskning om plankorsningar avslöjar chockerande fakta

Endast en tredjedel (36 procent) av brittiska 18 till 24-åringar tror att en promenad på järnvägsspår är extremt farligt. Foto: Creative Commons, kredit: Nuzree

Ny brittisk forskning har avslöjat att endast en tredjedel (36 procent) av 18 till 24-åringar tror att en promenad på järnvägsspår är extremt farligt, vilket innebär att unga vuxna riskerar att riskera sina liv när de korsar järnvägen.

Trots att Storbritannien anses ha det säkraste järnvägsnätet i Europa utgör obevakade plankorsningar en av de största säkerhetsriskerna för allmänheten eftersom Network Rails 20 000 miles stora spårnät har direkt anslutning till cirka 6 000 korsande vägar och gångstigar.

Nästan en fjärdedel (22 procent) av brittiska 18 till 24-åringar har medgett att om de har ont om tid skulle de ignorera varningsljus och försöka korsa järnvägen vid en plankorsning, enligt en färsk undersökning utförd av Network Rails senaste forskning.

Enligt denna oroande statistik känner en fjärdedel av de brittiska vuxna inte till riktlinjerna för en säker passering av en plankorsning vid järnvägen.

Ungdomar är dock ännu mindre medvetna. Drygt en tredjedel av 16 till 24-åringar känner inte till hur man beter sig på ett säkert sätt. När man frågade hur man bäst skulle kunna korsa järnvägen, nämnde bara fyra procent av personerna att man skulle "stanna, titta och lyssna" innan man passerar en obevakad plankorsning.

Allan Spence, chef för offentlig- och passagerarsäkerhet på Network Rail, förklarade:

- Brist på kunskap om hur farligt järnvägen kan vara, innebär att för många människor spelar obevakade järnvägsövergångar ingen eller mycket ringa roll och de sätter sig därmed i en stor fara.

- Network Rail investerar mer än 100 miljoner pund för förbättring av säkerheten vid plankorsningar över hela Storbritannien som en del av en nyligen upparbetad järnvägsuppgraderingsplan, men det är nödvändigt att alla som använder sig av plankorsningar, måste också bidra till med en personlig insats för att lösa problemet.

- Genom att förstå hur man beter sig vid en järnvägskorsning på ett säkert sätt och uppmärksammar varningarna, kan vi alla slippa att bli skadade eller dödade, säger Spence.

Sedan 2013 har det i genomsnitt dödats en person vid plankorsningar var åttonde vecka. Inom det senaste året har det dock skett en tydlig ökning av antalet olyckor vid planövergångar med 12 procent.

För att öka medvetenheten om riskerna vid planövergångar inledde Network Rail inför sommaren en nationell säkerhetskampanj riktad till fotgängare. Kampanjen är avsedd att nå fram till unga människor i form av säkerhetsmeddelanden genom sociala medier och med hjälp av digital teknik, som exempelvis geo-targeting, vars syfte är att kommunicera med rätt personer vid rätt tidpunkt med lämpliga säkerhetsmeddelanden.

Källa: Network Rail