Stockholms Handelskammare positiva till fyrspårsbesked

Göran Brocknäs, Stockholms Handelskammare.  Foto: Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare ställer sig positiva till beskedet om att hela järnvägssträckan mellan Stockholm och Uppsala ska byggas ut till fyra spår. Bygget planeras påbörjas 2024. ”Längs sträckan finns stor potential för fler företag och invånare”, säger Göran Brocknäs, regionchef för Uppsala län inom Stockholms Handelskammare.  

- Näringslivet välkomnar satsningen på fyrspår mellan Uppsala och Arlanda. Det ökar intresset för företagsetableringar och innebär ett av Sveriges största långsiktiga bostadsbyggnadsprojekt i regionen. För huvudstadsregionens fortsatta utveckling som Sveriges tillväxtmotor är det bråttom att kraftigt förbättra kommunikationerna via järnväg och väg på sträckan Stockholm-Arlanda-Uppsala, säger Göran Brocknäs, regionchef Handelskammaren i Uppsala län.

Han fortsätter:
- Längs sträckan finns stor potential för fler företag och invånare. Men nu börjar resan att på allvar samverka mellan politik, tjänstemän och näringslivet i hur projektet byggs. Vi måste ha rätt lösningar och hoppas på att man kan visa på full finansiering för projektet – för det är oerhört viktigt. Min förhoppning är också att man kan korta genomförandetiden för behoven är akuta, säger Göran Brocknäs.