Skellefteå gläds åt regeringsbesked om Norrbotniabanan

Illustration: Skellefteå kommun

Nu har regeringen gett besked om att Norrbotniabanan ska byggas och att 7 miljarder kr avsätts inledningsvis för att bygga ända upp till Skellefteå. Tidigare har beskedet varit att sträckan Umeå-Dåva ska byggas först, men nu är det alltså ett beslut som gäller sammanhållen process Umeå-Skellefteå. Första spadtaget tas inom ett halvår, meddelar Skellefteå kommun. 

– Det här beskedet är glädjande, inte bara för Skellefteå utan för hela regionen. Det kommer att påverka näringslivets tillväxtmöjligheter såväl som människors möjligheter att bo och verka här. Vår redan starka hållbara tillväxt får i och med Norrbotniabanan nya avgörande förutsättningar, säger Maria Marklund (S), kommunalråd i Skellefteå. 

– Nu inväntar vi Trafikverkets tidplan och förbereder oss för att anpassa oss till den. Det handlar om infrastruktur och stationer i Bureå och Byske, men också att stora delar av planerna i centrala stan förverkligas i tid eller till och med påskyndas. Det gäller infrastruktur, kulturhus, resecentrum och flera andra projekt, säger Maria Marklund.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth säger att spaden ska sättas i jorden inom nuvarande mandatperiod. I och med regeringens beslut får Trafikverket ett tydligt mandat att påbörja projektet. Regeringen har också öppnat för EU-medfinansiering för hela Norrbotniabanan, ända upp till Haparanda.

Skellefteå kommun har haft en kraftfull samhällsutveckling de sista åren. Det finns ett stort intresse för etableringar av både bostäder och näringsliv i kommunen. Befolkningsutvecklingen är starkare än på mer än 25 år och sysselsättningen går starkt uppåt.

– Utvecklingen innebär också att resor och transporter generellt ökar. I princip samtliga vägsträckor visar på ökande trafik och belastning. Skellefteå Airport har ökat antalet passagerare från 250 000 till närmare 400 000. Trafiken på E 4 ökar med 3–5 procent per år, säger Maria Marklund. I höstas beslutade dessutom företaget Northvolt att etablera en batteritrafik i Skellefteå vilket i sin tur ytterligare har ökat intresset för etableringar här. Enligt planerna kommer fabriken att sysselsätta 2 500 personer och behovet av materielleveranser vid full drift väntas innebära fyra tågset per dygn, utöver ett 50-tal tunga vägtransporter.

Källa: Skellefteå kommun