Nu erbjuder Tåg i Bergslagen wifi ombord

Tåg i Bergslagen AB (TiB) ägs till lika delar av Region Örebro, Västmanlands Läns Landsting, Region Gävleborg samt Region Dalarna. Avsikten med Tåg i Bergslagen är att knyta samman de fyra Bergslagslänen Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Foto: SJ

Mot slutet av sommaren kommer tågresenärerna i bergslagen kunna surfa ombord på tåget. Detta står klart efter att Tåg i Bergslagen beslutat att installera wifi ombord. ”Arbetet med att installera wifi ombord inleddes för tre veckor sedan, och beräknas pågå fram till slutet av september. Under denna period kommer vi utrusta samtliga av våra tåg med wifi” säger Hugo Oljemark, vd för Tåg i Bergslagen.

Allt eftersom installationen och vagnarna blir klara kommer de släppas ut i trafiken över Tåg i Bergslagens olika tågsträckor. De uppgraderade vagnarna kommer även att märkas upp med wifi-symboler, något som i sin tur gör det tydligare och underlättar för resenärerna.

- Tillgången till snabbt internet ombord är en av tågets stora konkurrensfördelar, och något som många av våra resenärer efterfrågat. Allt fler vill vara uppkopplade under resans gång, oavsett om det handlar om arbete, studier eller nöje, säger Martin Drakenberg, affärschef vid SJ.

Redan idag har SJ ett fullt fungerande wifi-nät ombord samtliga snabbtåg och dubbeldäckare. Utöver installationen ombord Tåg i Bergslagens tåg pågår även ett parallellt arbete inom SJ med att utrusta alla lokdrivna regional- och InterCity-tåg med wifi, ett arbete som beräknas vara klart till årsskiftet.

Fakta – Wifi ombord på SJs tåg
Som resenär kan du göra allt ifrån att skicka mail, till att läsa nyheter och chatta på sociala medier ombord tåget. För att möjliggöra en så pass rättvis fördelning av internet ombord har vissa begräsningar införts. Varje resenär tilldelas en surfpott på totalt 200MB per resa, detta för att inte ett fåtal storsurfande resenärer ska kunna använda all tillgänglig kapacitet ombord. När surfpotten är nådd går det fortfarande att surfa, men till en mer begränsad hastighet.
Wifi-utrustningen som installeras är modern och med god prestanda. Samtidigt kan surfhastigheten för resenärerna komma att variera av olika anledningar, bland annat beroende på hur väl mobiloperatörerna byggt ut sina mobilnät längs med spåren. Wifi ombord erbjuds alltid utan extra kostnad.
Källa: SJ