Etihad Rail  bygger 1000 km järnväg med fransk hjälp

Kilometerlånga tåg och tre lokomotiv. Detta är Etihad Rails specialomtåde. Foto: Etihad Rail

Etihad Rail har beviljat ett projektledningskontrakt till franska infrastrukturbolaget Egis, för att bidra med utvidgningen av den existerande 264 kilometer långa järnvägssträckan som förbinder städerna Ruwais och Habshan i Persiska viken med Shah.

Etihad Rail planerar att bygga senare drygt 600 kilometer järnväg i steg 2 och ytterligare 250 kilometer under steg 3.

När båda faserna är färdiga 2024 kommer Etihad Rail-nätverket att sträcka sig västerut till Saudiarabiens gräns och till Abu Dhabi, Dubai, Fujairah och till Omans gräns. Sträckan bildar därmed en del av den 2177 kilometer långa Gulf Railway som sponsras av Gulf Cooperation Council.

Etihad Rail är ett transportföretag i Förenade Arabemiraten (UAE). Dess huvudkontor ligger i Abu Dhabi.

Egis kommer att övervaka bygget i egenskap av ingenjörskonsulent med ansvar för preliminär konstruktions- och konstruktionstillsyn samt de framtida entreprenörerna och tillkommande tredje part.

Projektet avbröts i januari 2016 på grund av ett kraftigt fallande oljepris.