Pendeltågsdepån i Älvsjö ska rustas upp

Älvsjödepån i södra Stockholm ska byggas om och rustas upp. Foto: Christer Wiik

Nu fattar Trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslut om en investering för bättre underhåll av pendeltågen. Detta genom en satsning på 865 miljoner kronor för ombyggnation och modernisering av pendeltågsdepån i Älvsjö. Tillsammans med övriga insatser ger detta totalt 5,5 miljarder kronor för en bättre och punktligare pendeltågstrafik i Stockholmsregionen.

- Även om problemen för järnvägen nära nog uteslutande pekar tillbaka på statens ansvar för bristande drift och underhåll ser jag det som vårt ansvar att göra vad vi kan för en bättre pendeltå

gstrafik. Vid sidan av inköp av nya tåg och satsningar på utökad trafik går vi nu fram med en storsatsning för att modernisera Älvsjödepån, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M)

- Älvsjödepån är att jämföra med hjärtat för underhållen av pendeltågen. Som depån ser ut nu har den några år på nacken och det är en utmaning att varje natt hinna klart med att få alla tåg säkra, hela och rena så att de kan köra ut i trafik i rätt tid och på rätt plats på morgonen, fortsätter Kristoffer Tamsons (M).

- En modernisering av depån ska ge bättre fordonsunderhåll. Satsningen är också en förutsättning för att pendeltågstrafiken ska kunna växa i framtiden, bland annat genom att möjliggöra fler tåguppställningsplatser. Med detta fogar vi ännu en byggsten i det vi rår över för en bättre och punktligare trafik, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

Fakta
Varje år görs cirka 82 miljoner resor med pendeltåg i Stockholmsregionen, vilket är tre gånger fler än vad som reser med SJ i hela Sverige. Älvsjödepån är pendeltågssystemets äldsta depå och främst utformad för underhåll av de äldre pendeltågen (X1/X10), som nu är avvecklade. Många åtgärder krävs för att depån ska fungera mot den nya fordonstypen (X60) och kommande generation av pendeltågsfordon. Detta genom att bland annat tillföra: Verkstadsspår anpassade för X60, fordonslyft, fordonstvätt, uppställningsplatser, säker materiellogistik med ny godsmottagning och livstidsförlängning av fastigheten samt ben-, el- och signalsystem. Den totala kostnaden för modernisering och upprustning av Älvsjödepån beräknas uppgå till 865 miljoner kronor. Tillsammans med stationslyftet, den nya generationens pendeltåg och bygget av nya Vega station görs totalt en investering på 5 543 miljoner kronor (ca 5,5 miljarder) för en bättre och punktligare pendeltågstrafik.