"Vi ser fram emot att starta spårvagnstrafiken i Lund"

Visionsvy över spårvägen i Lund. Visionsbild: Metro arkitekter och Lunds kommun

Den 21 maj fattade kollektivtrafiknämnden beslut om att föreslå Regionstyrelsen att tilldela medel till spårvagnarna som ska trafikera Spårväg Lund. Ett beslut som innebär bland annat sänkta driftkostnader jämfört med grundkalkylen. Beslutet går nu vidare till Regionstyrelsen. Det skriver Skånetrafiken i ett pressmeddelande.

Beslutet omfattar att Regionstyrelsen tilldelar 297 miljoner ur investeringsbudgeten för de sju fordonen inklusive projektkostnader och hänsyn till valutaförändringar som ska användas i Spårvagnstrafiken i Lund, fördelat över åren 2018-2022.

- Det är positivt att vi med en reviderad kalkyl faktiskt kan sänka driftskostnaden jämfört med grundkalkylen och nu kan gå vidare med att slutföra upphandlingen av nya fordon efter beslut i Regionstyrelsen, säger Jan-Åke Bergmark, affärsstrateg, Skånetrafiken.

Samtidigt konstaterar Regionfastigheter att det inte inkommit några anbud på byggnation av spårvagnsdepå och att Regionfastigheter därför gör ett omtag i upphandlingen.

- Vi analyserar nu konsekvenserna men det är för tidigt att säga vilka effekterna blir, säger Tony Carlin, divisionschef, Regionfastigheter.

Spårväg Lund planeras och genomförs i ett nära samarbete med Lunds kommun och Region Skåne för att utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik i Lund.

- Vi ser fram emot att starta spårvagnstrafiken så snart vi har anläggning, fordon och depå på plats, säger Jan-Åke Bergmark, Skånetrafiken.