Centerpartiet vill skynda på Spårväg City till Norra Djurgårdsstaden

Spårväg City i Stockholm. Foto: Christer Wiik

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons meddelar att SL har ett överskott på 400 miljoner, vilket är mer än beräknat för 2018. Det innebär att fokus nu kan ligga på investeringar inom kollektivtrafiken. Därför kräver Centerpartiet att man återupptar skarp projektering av Spårväg City. Det skriver partiet i ett pressmeddelande.

Stockholms Stad, Lidingö och Stockholms läns landsting har i en pågående utredning konstaterat att Spårväg City är överlägset andra förslag till kollektivtrafikförsörjning vad gäller samhällsnytta, resenärsnytta och samhällsekonomisk lönsamhet. Därför kräver Centerpartiet att man återupptar skarp projektering av Spårväg City.

– Spårväg City är nödvändigt för att stockholmare snabbt och smidigt ska kunna ta sig fram i staden och för att Norra Djurgårdsstaden, Östermalm och City ska kunna få en hållbar kollektivtrafikförsörjning. Nu när SL har historiskt god ekonomi kräver Centerpartiet att man återupptar projekteringen av Spårväg City, säger Karin Ernlund, gruppledare (C).

– Staden växer och då måste vi hitta kollektivtrafiklösningar som kan understödja andra kollektivtrafikslag och hjälpa stockholmare att ta sig till jobb och skola. Då behövs Spårväg City, framförallt som det nu har visats vara ett samhällsekonomiskt lönsamt alternativ, säger Karin Ernlund.
Källa: Centerpartiet