Europeiska investeringsbanken engagerad i Inlandsbanan

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan. Foto: Håkan Wike

Europeiska investeringsbanken, EIB, ökar sitt i engagemang i Inlandsbanans arbete med att få till en totalupprustning av järnvägen. "Det är en viktig del i att möjliggöra upprustningen och ger oss tyngd i det fortsatta arbetet. Deras engagemang innebär att vi, som ett kommunalägt bolag, kan få ta del av deras expertis", säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB. 

EIB kommer på studiebesök i juni för att titta närmare på infrastrukturen och det arbete som hittills gjort när det gäller upprustningsprojektet.

- Det politiska intresset för att utveckla järnvägsinfrastrukturen i Sverige är stort och Inlandsbanans projekt, som snabbt kan tillföra mer kapacitet och redundans i landets järnvägsnät, fortsätter Ekholm. 

– Vi väntar också med spänning på regeringsbeslutet om Nationell transportplan, där upprustningen finns medtaget som projekt i remissvaren, säger Peter Ekholm.