Franska staten tar över SNCF:s skulder

Två franska TGV- tåg på stationen Gare de le Est i Paris. Foto: Wikipedia, kredit: Taxiarchos228

Frankrikes president Emmanuel Macron bekräftade i en tv-intervju den 15 april att staten "gradvis" börjar ta på sig skulden för franska infrastrukturförvaltaren och tågoperatören SNCF:s järnvägsnät. Betalningarna genomförs inom två år.

SNCF:s nettoskuld angående linjenätet ökade med 1,7 miljarder euro under räkenskapsåret 2017 till 46,6 miljarder euro och beräknas nå 50 miljarder euro i slutet av årtiondet.

Marcon säger att staten kommer att inleda avvecklingen av skuldbördan från 1 januari 2020. Han nämnde dock inte beloppet som regeringen är villig att betala.

Macron bekräftade också sin beslutsamhet att reformera järnvägsoperatören SNCF trots hårt motstånd från järnvägsanställdas olika förbund.

- Jag hör ilska, sade presidenten.

- Det är ilska som jag förstår, och jag respekterar det, men det är kopplat till ett beslut som vi har fattat och som jag står för. Det handlar om en reform som vi kommer föra till ett slut.

- Vi har SNCF, som är 30 procent ineffektivare än sina europeiska motsvarigheter. Staten har inte underinvesterat, men ibland har man investerat fel. Målet är att få en starkare SNCF som ger bättre service, sade Macron i en intervju.

Källa: IRJ