Sydost-länken kommer att genomföras

Karta. Karlshamns kommun

En investering på 2,5 miljarder kronor

Lena Micko, (S), ordförande i SKL, Sveriges kommuner och landsting, meddelade att Sydost-länken kommer att genomföras vid ett tal i helgen i Ronneby. Det rapporterar Norra Skåne.

Efter Trafikverkets negativa remissyttrande i höstas har regeringen bytt infrastrukturminister. Marika Bjerstedt Hansen sitter med i Sydostlänkenintressenterna med bland andra Volvo och Ikea.

– Vi har uppvaktat Tomas Eneroth, flitigt. Sydostlänken är dessutom ett vallöfte från Anders Ygeman, så jag hoppas att det vallöftet infrias, säger hon till tidningen