Nu sprängs tvärförbindelserna mellan Ulrikentunnlarna

Nu pågår sprängningsarbeten inne i nya Ulrikentunneln för att upprätta 16 tvärförbindelser mellan den gamla och nya tunneln. Sådana här tvärgående tunnlar behövs för att få plats med teknisk utrustning och som utrymningsvägar. Den nya tunneln till vänster. Foto: Bane NOR/Ingvild Eikeland
Så här går dubbelspåret genom Ulriken mellan Bergen och Arna. Den nya tunneln är markerad med rött, den gamla med ett heldraget grått streck. Bild: Bane NOR
Med den här specialanpassade betongläggningsmaskinen stöps en ny, tjock betongplatta i botten av hela den drygt 7 kilometer långa nya tunneln. Foto: Bane NOR/Kåre Bjørn Solhaug
Här plockas tunnelborrmaskinens största delar ut på Arnasidan, efter att ha transporterats tillbaka hela vägen från Bergensidan genom den nyborrade tunneln. Den gamla delen av Ulrikentunneln syns till vänster. Foto: Skanska Strabag/Tobias Andersson
Visionsbild över nya Arna station. Illustration: Bane NOR/Baezoni
Norges andrastad, Bergen, är den västliga slutstationen på Bergensbanan. Foto: Christer Wiik (arkivbild)
Tunnelborrmaskinen, som har drivit nya Ulrikentunneln, har nu tagits ur tjänst. Foto: Bane NOR

Nu pågår sprängningsarbeten inne i nya Ulrikentunneln mellan Arna och centrala Bergen för att upprätta 16 tvärförbindelser mellan den gamla och den nya tunneln. Tunnelprojektet är en del i att förbättra en av Norges viktigaste järnvägsförbindelser, Bergensbanan.

Nya Ulrikentunneln på norska västkusten går mellan Arna och centrala Bergen och är den första norska järnvägstunneln som är borrad med tunnelborrmaskin (TBM). När den är helt färdig kommer trafikkapaciteten genom Ulriken att ha dubblerats, tack vare parallella järnvägsspår och andra effektiviseringar. Järnvägsstationen i Arna byggs om och får fler avgångar, vilket väntas underlätta för bland annat pendlare mellan Arna och Bergen.
Tvärförbindelserna sprängs med ett mellanrum på 500 meter och ska användas som utrymningsvägar samt teknikutrymmen.  
-Vi har kommit halvvägs med detta och beräknar vara färdiga till våren, säger projektledare Katrine S. Erstad på Bane NOR. (dec. 2017)

Dessutom är bottensulan i den nya tunneln nästan färdigstöpt. Här återstår bara några meter på Flöensidan, det vill säga Bergensidan. Sulan är 40 centimeter tjock och har krävt 17 000 kubikmeter betong.
- Stöpningen gick snabbt när vi väl kom igång och vi har precis kommit ut i Arna, berättar Katrine. 

Samtidiga arbeten kräver god planering
Arbetet med sprängningen av tvärförbindelser pågår parallellt med borrning och montering av montagebultar för vatten- och frostsäkring i den del av tunneln som har drivits konventionellt. Membran ska fästas i montagebultarna och senare brandsäkras med sprutbetong. Kabelkanaler och dräneringssystem ska in i tunneln. Drygt sextio personer från Bane NOR, Strabag och Skanska är engagerade i arbetet.

- Tidplanen håller, som det ser ut idag, men arbetet kräver planering och god logistik. Det är mycket som sker samtidigt och vi har bara har två tillgångspunkter eftersom den befintliga tunneln är trafikerad hela tiden, säger Katrine.

Sprängningarna märks mer nu när TBM:en är borttagen, eftersom lufttrycket från tunneln har ökat när maskinen inte längre skärmar av öppningen. Bane NOR har därför monterat mätare som övervakar sprängningarna. Samtliga mätningar ligger långt under gränsvärdet som kan ge skador på byggnader, berättar hon.   

- Likaväl har vi minskat storleken på sprängladdningarna efter bekymrade samtal från boende i närområdet. Vi har också täckt till med mattor inne i tunneln och spränger inte nattetid.     

Stora delar svåra att få ut
För övrigt flyter arbetet på utan större problem, rapporterar hon. Utmaningarna med stendamm och massorna som låg på mellanlagring i Arna är lösta sedan Ulrikke bröt igenom berget och massorna transporterades bort. Däremot innebar det svårigheter att ta ut TBM:ens största delar på Bergensidan på grund av att området runt öppningen har mycket trafik och broar som hindrar.
- Vi fick transportera delar av maskinen tillbaka genom tunneln och därefter ta ut dem på Arnasidan, förklarar Katrine som är tillfreds med arbetet hittills:    
- Inga allvarliga olyckor har hänt, klagomålen är få och vi har klarat att justera våra arbetsmetoder löpande. Så vi är väldigt nöjda.  
Väldigt nöjda ska också de som reser mellan Oslo och Bergen bli på sikt, om planerna på en fortsatt utbyggnad håller. När dubbelspåret är etablerat i Ulriken blir detta den sista delen av Bergensbanan och samtidigt den första av ett fortsatt dubbelspår vidare in i Norge, österut. Det betyder att restiden till Oslo kan reduceras med flera timmar i framtiden.

Fakta
Nya Ulrikentunneln är 7 688 meter lång. Nästan 7 kilometer har blivit borrad med en tunnelborrmaskin som hade ett borrhuvud på 9,3 meter. Totalt har 58 000 lastbilslass med sten tagits ut. Över 9 000 bultar är installerade för att säkra berget.
Nya Ulrikentunneln öppnar år 2020. Samtidigt med öppnandet kommer den gamla delen av tunneln att renoveras. Tre år senare ska dubbelspåret vara klart för invigning.

Text: Susanne Ringheim Kilje