Myanmar Railways förvärvar indiska lokomotiv

Nya indiska diesel-hybrid-lokomotivet på 1350 HP av företaget RITES. Foto: RITES

RITES, indiska järnvägarnas (IR) internationella dotterbolag har överlämnat den sista beställningen av indisktillverkade diesellokomotiv till Myanmar Railways.

Lokomotiven byggdes på IRs Diesel Locomotive Works (DLW) i Varanasi och den första kontingenten av sex lok levererades till Myanmar i juni 2017. De slutliga lokomotiven skulle levereras i september men överlämnades redan sex månader före schemat.

Dessa indiska 1 megawatt starka lokomotiv är utrustade med mikroprocessorstyrning och har en max hastighet på 96 km/h.

Källa: IRJ