Storkontrakt för digitalisering av norska järnvägen tecknade

Foto: Hilde Lillejord/Wikimedia Commons

Den norska järnvägsmyndigheten Bane Nor har tilldelat Thales kontrakt för en ny mjukvarulösning för styrning av järnvägstrafik. Systemet ska ge mer tillförlitlig och punktlig trafikhantering och är, enligt Bane Nor, ett viktigt steg i en omfattande modernisering av järnvägen.

Kontraktet för utveckling av fjärrövervakningssystemet Traffic Management System (TMS) har ett värde på cirka 600 miljoner. Lösningen ersätter tre gamla system och ska bidra till bättre avvikelsehantering och färre förseningar.

Investeringarna beskrivs som ett stort och viktigt steg för att anpassa den norska järnvägen till den europeiska standarden ERTMS. Bane Nor kommer under en tioårsperiod investera mer än 20 miljarder norska kronor i digitalisering och automatisering av järnvägen.

Enligt Bane Nor kommer förutom TMS-kontraktet två andra stora kontrakt undertecknas under våren. Det handlar om förnyelse av järnvägens alla signalsystem samt ombyggnad av tågens kontrollsystem för att anpassa dem till ERTMS.