Fönsterlösning som blockerar bullret från järnvägen

Brittiska bostadsområdet Clyde Terrance, i Forest Hill i London ligger direkt vid en av de mest trafikerade järnvägslinjerna i Storbritannien.Genom att lägga till nya glaserade balkonger, som var tillverkade av företaget Balco, till Clyde Terrance kunde de boende få en extra uteplats som är användbar året runt, samt en avsevärd minskning av buller. Foto: Balco

Många människor utsätts för oönskat buller varje dag, flera gånger om dagen. Ja till och med hemma. Trafik i allmänhet och tågtrafik i synnerhet är den vanligaste källan till oönskade oljud och det påverkar oss mer än vi tror. Exponering för buller som tenderar att störa den naturliga rytmen i livet kan påverka vår hälsa enormt. Dessa effekter kan omfatta allmänna hälsoproblem, sömnstörningar, kognitiva effekter, hörselskador, ökat blodtryck samt även kardiovaskulära problem.

Ett sätt att minska risken och skydda dig själv och din familj mot oönskat buller kan vara att installera en integrerad effektiv glaslösning. Företaget Rambölls studie och tidigare mätningar visar att en integrerad glaslösning från företaget Balco halverar ljudet med upp till 20 dB.

En glasbalkong med inramade rutor sänker ljudnivån avsevärt. Bullerreduktionen varierar från lägenhet till lägenhet och beror på olika faktorer, såsom när lägenheten byggdes, hur den byggdes, vad fasaden är gjord av samt kvaliteten på fönstren. 

Exempel: Clyde Terrance, Forest Hill i London

Placerad vid sidan av en järnväg i London var bullerproblematiken ett faktum. Ett behov av att minska oljud från de närgående tågen var en viktig faktor inför detta nya byggprojekt och en bra lösning. Genom att lägga till glaserade balkonger till Clyde Terrance kunde de boende få en extra uteplats som är användbar året runt, samt en avsevärd minskning av buller.

Källa: Balco