Tågoperatörerna håller hårt på 320 km/tim

Björn Westerberg, vd för Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Tågoperatörerna

I sitt senaste nyhetsbrev kommenterar Branschföreningen Tågoperatörerna det samhällsekonomiska beslutsunderlag som Trafikverket nyligen tog fram för den svenska höghastighetsbanan. Enligt Tågoperatörerna ”pekar den på alla relevanta sätt att höghastighetsbanan borde byggas för 320 km/tim i stället för 250 km/tim som var förslaget inför beslut om Nationell plan för transportsystemet 2018–2029”.

Tågoperatörernas bedömning är att en snabb utbyggnad av höghastighetsbanorna innebär att vi redan år 2035 kan ha ett fungerande höghastighetsnät i Sverige med avgång var sjätte minut från Stockholm. I 320 km/h tar det bara 2 timmar att resa Stockholm- Göteborg och 2, 5 timmar Stockholm-Malmö. Korta restider gör att flera miljoner resenärer väljer det klimatsmarta tåget framför andra trafikslag. Restidens längd är avgörande för hur många som väljer tåget. Överflyttningen skulle halveras om man sänker hastigheten till 250 km/h. Nybyggnation i andra delar av världen sker regelmässigt med minst 300 km/h och allt oftare för 400 km/h. Tågoperatörerna stödjer därför Trafikverkets förslag där det dessutom visar sig bli mer ekonomiskt att bygga för 320 km/h.
Källa: Branschföreningen Tågoperatörerna