Spårvagnsprojektet i Åbo möter motstånd

Så här skulle spårvagnen i Åbo kunna se ut bredvid domskyrkan. Bild: Åbo stad

Västfinska staden Åbos folkmängd och antalet resenärer i kollektivtrafiken har ökat snabbt under 2010-talet. Antalet resenärer i Åboregionen förutspås öka med nästan 30 procent före 2050.

På grund av dessa förutsägelser pågår det sedan för ett par år planering för byggandet av en spårväg i Åbo.

Åbo och staden Reso gjorde tillsammans med staten nyligen en utredning där man har analyserade och jämförde spårvägs- och superbussalternativ.

I utredningen presenteras superbussarna som ett mycket billigare alternativ än spårvägen. En utredning som sågas fullständigt av intressegruppen som förespråkar byggandet av ett spårvägsnät för Åbo.

– De har inte alls varit objektiva i sin utredning. De har inte heller alls tagit i beaktande exempelvis Tammerfors nya spårvägssystem som nu är under uppbyggnad, säger Åbobördige Valentin Lindén, en av över 1 600 medlemmar i gruppen, till nättidningen Svenska Yle.

- De har försökt bedra oss på det sättet att de överdimensionerar kostnaderna för spårvagnar och underdimensionerar kostnaderna för superbussar. Därför är den här utredningen inte alls jämlik och därför bör den slängas i papperskorgen, säger Lindén.

Enligt utredningen motsvarar spårvägen mer stadens mål angående konkurrenskraft, tillväxt och ökad användning av kollektivtrafiken.

Superbussen är dock enligt utredningen det förmånligare alternativet. Infrastrukturinvesteringen för spårvägen uppgår till 166-293 miljoner euro, medan den för superbussalternativet uppgår till 63-123 miljoner euro.

Snart reser en delegation från Åbo stad till franska Nantes för att leta efter ett svar i frågan om det bästa alternativet. Klart är redan nu att Åboborna ser det här som ett glödhett ämne som verkligen engagerar och skapar känslor.

Källa: Svenska Yle