Sverige tvekar om Bottniska transportkorridoren

Finlands mål är att tillsammans med Sverige få vägar och järnvägar som löper på båda sidorna om Bottniska viken att bli en del av det transeuropeiska transportnätet. Foto: Markku Björkman

I Europa löper nio transportkorridorer (TEN-T) kors och tvärs genom EU-länderna. Det är vägar, järnvägar och vattenvägar som utgör kärnan för råvarutransporter i unionen. EU-kommissionen beviljar stora stödsummor till dem för att transporterna inom unionen ska vara smidiga och konkurrenskraftiga.

Finland vill att den så kallade Bottniska korridoren blir en del av EU-kommissionens högst prioriterade transportleder, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Finlands mål är att tillsammans med Sverige få vägar och järnvägar som löper på båda sidorna om Bottniska viken att bli en del av det transeuropeiska transportnätet. På så sätt kunde Finland få en rejäl medfinansiering från EU för att förbättra framförallt stambanan men också riksväg fyra.

Men i Finland når de högt prioriterade lederna bara de sydligaste delarna av landet, medan den största delen av våra råvaror finns längre norrut.

- Finland har sina resurser i mellersta och norra Finland. Det är viktigt att vi också har tillgång till våra råvaror och vettiga förbindelser, säger Finlands kommunikationsminister Anne Berner.

För att få Finland och Sverige bättre fram på den europeiska transportkartan, har grannländerna i flera års tid samarbetat kring den så kallade Bottniska korridoren. Med Bottniska korridoren avser man de transportleder som löper på båda sidorna om Bottniska viken.

Planen är att tillsammans med Sverige försöka sammanlänka lederna med det europeiska stomnätverket för transporter. Det skulle möjliggöra en medfinansiering från EU-kommissionen på tjugo procent av kostnaderna för att förbättra transportlederna.

På finländska sidan om viken skulle det betyda stora EU-medel framförallt till stambanan men också riksväg fyra från Helsingfors till Torneå. Därför ligger planen nu högt på den finländska kommunikationsminister Berners prioriteringslista.

- Vi prioriterar det här väldigt högt. Med hjälp av Bottniska korridoren kunde vi utveckla de norra delarna av Finland och också de arktiska områdena i Finland som en del av Europa, säger Anne Berner.

Källa: Svenska Yle