Tågoperatörerna ser fram emot ett händelserikt 2018

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Branschföreningen Tågoperatörerna

”Jag ser framför mig ett spännande år med vår framtidsbransch bland annat så är det valår, vi har Tågoperatörernas ordförandeskap i CER i Bryssel, regeringens kommande godsstrategi, beslut om höghastighetsbanor, infrastrukturbudgeten, Almedalen, Innotrans i Berlin, Persontrafikmässan, Järnvägsdagen och mycket mer” Det skriver Björn Wetserberg vd för Branschföreningen Tågoperatörerna i föreningens första nyhetsbrev för 2018.

Björn Westerberg fortsätter:
”Som sig bör inleddes januari med en sejour till Linköping och VTI-dagarna. Programmet i år var fullt av intressanta inslag för oss som intresserar oss för järnvägens framtid. Trafikverkets förslag till Nationell plan, regeringens godsstrategi, höghastighetsbanan, nordiskt samarbete inom infrastrukturfrågor, och mycket mer stod på agendan. I tillägg till Sverigeförhandlingens förslag framstår till exempel utvecklingen av järnvägen Stockholm – Oslo som ett alltmer bärkraftigt projekt både för passagerar- och godstrafik till Norge. Projektbolaget Stockholm – Oslo 2.55 bedömer att genom en investering av upp till 55 mdr kronor så kan vi inom några år resa till Oslo för 900 kronor på under tre timmar. Enligt deras bedömning finns kommersiella nyttor som innebär att 32 av dess 55 mdr kronor kan finansieras genom intäkter i ett OPS- eller koncessionsupplägg. Det innebär nybyggnation av rälsavsnitten Örebro – Kristinehamn och Arvika – Lilleström och för resterande del efterfrågas alltså 23 mdr kronor i anslag för upprustning av befintlig infrastruktur”  

Westerberg lyfter sedan fram regeringens godsstrategi, vilken ska presenteras i april 2018 och där infrastrukturminister Tomas Eneroth uppmanas att komma med underlag och förslag på hur godsstrategin kan utformas.
"Tiden är knapp och vi har redan satt igång arbetet och anlitat konsulter. Arbetet förväntas vara slutfört senast i mars. Syftet med vår rapport är att visa på hur järnvägen kan bidra till 2030-målet och hur godstrafiken på järnväg kan ökas med 100 procent. Det är ett angeläget arbete för att visa på järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft för att möjliggöra ökad överflyttning av gods från väg till järnväg", skriver Wetserberg. 
Läs mer: www.tagoperatorerna.se

 

Text: Björn Westerberg