SJ har slagit resenärsrekord

Foto: SJ

SJ slår nu passagerarrekord, då bolaget passerar 30 miljoner resenärer under ett enda år. Det är över en miljon fler resenärer än förra året. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. "Under året har vi lyckats vinna flera företagsaffärer, som därigenom bidragit till att andelen affärsresor ökat under året med fem procent. Men vi har även fått axla ett större förtroende bland vår upphandlade trafik genom ett nytt uppdrag för Tåg i Bergslagen", säger Thomas Silbersky, försäljningsdirektör SJ.

Under året har SJ kört fler tåg vilket lockat fler resenärer. Behovet av ökat resande drivs av en ökande befolkning, men också av en ökad vilja att ta tåget, bland annat på grund av ökad miljömedvetenhet.
Ökningen sker i alla segment men mest ökar tågresandet bland studenter och ungdomar, plus19 procent.
Relativt sett ökar sträckan Stockholm – Sundsvall – Umeå mest följt av Stockholm – Malmö – Köpenhamn.
Fler resenärer kräver både fler tåg och personal. SJ rekryterar därför 500 lokförare och tågvärdar de närmaste åren i kombination med att samtliga X 2000 och nattvagnar rustas upp. SJ har även beslutat att köpa ett 30-tal nya snabbtåg för 250 kilometer i timmen vilket blir Sveriges snabbaste tåg.
– Det är den största tåginvesteringen som gjorts på över 30 år i landet, en affär på sammanlagt nio miljarder kronor, säger Thomas Silbersky.

Med de nya tågen kan utbudet succesivt ökas från 2022 och framåt. Bland annat planerar SJ för att öka antalet stolar på sträckan Stockholm – Malmö – Köpenhamn med 50 procent.
SJ har under året kört över 30 miljoner resenärer. Det inkluderar all trafik som körs i egen regi och upphandlad trafik SJ kör under eget varumärke samt Tåg i Bergslagen.
Under 2016 genomfördes totalt 28 miljoner resor i motsvarande trafik.