Järnvägen i Finland beviljas höjda årliga anslag

VR:s FLIRT i Huopalahti, Finland. Foto: VR

Finlands Kommunikationsministerium och järnvägskoncernen VR-Group har förhandlat om att höja servicenivån inom sådan tågtrafik som bedrivs med stöd av upphandlingsavtal 2018–2019. Avtalet gäller tågtjänster inom fjärrtrafiken, skriver Vasabladet.

En parlamentarisk arbetsgrupp föreslog i sin lägesrapport i augusti 2017 att spårtrafiken 2018-2021 ska beviljas ett årligt budgetanslag som är 2 miljoner euro högre än det nuvarande anslaget.

Avtalet mellan kommunikationsministeriet och VR-Group tas upp till behandling i finansutskottet den på tisdag. För att avtalet ska träda i kraft krävs det att riksdagen godkänner anslaget i budgeten.

Kommunikationsminister Anne Berner är nöjd med tilläggsfinansieringen.

– Den höjda servicenivån i enlighet med avtalet ger bättre tågförbindelser under en och samma dag på tur- och returresor till huvudstadsregionen från olika håll i Finland, säger Berner i ett pressmeddelande.

Tilläggsanslaget kommer att riktas till att höja servicenivån på följande banavsnitt: en utbyggnad av förbindelsen Helsingfors-Karleby till Ylivieska, en utbyggnad av förbindelsen Helsingfors-Kuopio till Kajana, Kotka-Kouvola, Joensuu-Nurmes, Björneborg-Tammerfors, Helsingfors-Kolari och Seinäjoki-Vilppula.

Den trafik som omfattas av det nya avtalet mellan kommunikationsministeriet och VR inleds i huvudsak den 25 mars 2018. Det tidsbestämda avtalet gäller till den 31 december 2019.

Regeringen har beslutat att öppna persontrafiktjänsterna på järnvägarna för konkurrens. Avregleringen betyder att VR:s ensamrätt att bedriva persontrafik på Finlands bannät upphör.

De tillägg som nu görs i den upphandlade avtalstrafiken har inga konsekvenser för avregleringen.

Källa: SPT