Alstom startar järnvägsprojekt i Bagdad och Basra

Bagdads centrala järnvägsstation. Foto: Wikipedia, kredit-okänd

Franska Alstom har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med den irakiska regeringen för utvecklingen av stadstransporter i Bagdad och Basra.

Samförståndsavtalet undertecknades under ett fransk-irakiskt regeringsmöte, i närvaro av Dr.Sami Al Araji, chef för National Investment Commission (NIC) i Irak och Jean-Baptiste Lemoyne, fransk statssekreterare.

MoU omfattar två stora projekt. Det första projektet går ut på att bygga en 20 km lång högbana i Bagdad, inklusive leverans av rullande materiel, elektromekaniska system, räls och tillhörande service. Sträckan ska förbinda stadsdelarna Al-Mustansirya, AlShab, Al-Wazyria, Alarafia Algeria, Al-Khadumia, AlMuthana flygplats och Al-Alawi.

Det andra projektet fokuserar på utvecklingen av Metro-nätet i Basra, som består av två förhöjda linjer på cirka 30 km vardera, 15 stationer och underhållsdepå för varje linje från nord till syd, från Zubair till Shat Alarab och från öst till väst, från Karma, som ligger i ökenområdet.

Dessa projekt skulle avsevärt bidra till utvecklingen av landets infrastruktur och nationella ekonomi, anser båda parter.

- Vi uppskattar möjligheten att utveckla industrisamarbetet med Republiken Irak för att bättre kunna möta landets behov av stadskommunikationer. Alstom är redo att tillämpa och använda sig av företagets innovativa teknik. Underskriften av detta MoU-dokument ser Alstom som ett första steg när det gäller att utveckla ett långsiktigt partnerskap med Irak, säger Bernard Peille, VD för Alstom i Västra- och Centralasien.

Alstom är redan etablerad aktör i Mellanöstern och Afrika, med över 3 800 anställda, 1 800 leverantörer, närvarande i mer än 15 länder i regionen med kontor och joint ventures i Algeriet, Marocko, Sydafrika och Kazakstan.