Så ska X2000 moderniseras

X2000 vid Norrköping C. Foto: Christer Wiik

Sedan 1990 har X2000 rullat cirka 32 miljoner mil på våra järnvägar. Nu uppgraderas tåget med ny teknik som höjer driftsäkerheten. ”Beslutet att bygga om vilar på en bedömning av de tekniska och hållbarhetsmässiga aspekterna. Om du har sparat en hemdator från början av 90-talet och försöker koppla ihop den med en modern laptop, så får du en bild av vilken omfattande teknisk uppdatering vi gör”, säger Arvid Fredman, Chef Fordonsteam X2000. 

Bland annat byts all kraftelektronik som omvandlar och distribuerar den elektriska energin från kontaktledningen. X2000 utrustas även med det senaste tågdatorsystemet som ger möjlighet till avancerad fjärrdiagnostik.

X2000 togs i drift 1990 och hade då den senaste tekniken med bland annat en GTO-inverter driven asynkronmotor, dynamisk korglutning, mjuk boogie, datoriserad förarmiljö och luftkonditionering. Interiören har bytts ett flertal gånger, men det är först nu som tekniken har nått sin livslängd. Det säger något om hur modern X2000 var för knappt 30 år sedan.

Att uppgradera tekniken i ett befintligt tåg, i motsats till att bygga helt nytt, ställer speciella krav. Det är en stor utmaning att integrera helt nya system med de system som fortfarande används Eftersom det endast finns 36 tågset av X2000 är hela projektet närmast hantverksmässigt.

- Beslutet att bygga om vilar på en bedömning av de tekniska och hållbarhetsmässiga aspekterna. Om du har sparat en hemdator från början av 90-talet och försöker koppla ihop den med en modern laptop, så får du en bild av vilken omfattande teknisk uppdatering vi gör, säger Arvid Fredman, Chef Fordonsteam X2000.

All högspänningsutrustning byts och nya transformatorer, för ökad tillförlitlighet, installeras. De nya systemen blir även redundanta för att kraftigt minska antalet stoppande och driftstörande fel.

Nya X2000 förses med den senaste versionen av tågdatorsystemet (Train Control and Management System). Det innebär att tåget kommer att vara ständigt uppkopplat mot SJs system för analys och fjärrdiagnostik. Det går att ställa feldiagnos under gång. När tåget sedan kommer in för service är allt redan förberett för att tåget ska komma ut i trafik igen så fort som möjligt. Nya X2000 har omfattande datorsystem och producerar kontinuerligt en mängd data om tågets prestanda.

Den nya hälpkraftsutrustningen gör att fläkthastigheter i kylsystemet anpassas efter det faktiska kylbehovet – förutom bättre energieffektivitet så blir loket blir tystare. Det ökar trivseln för både lokföraren och resande som väntar på perrongen.

Ny högspänningsutrustning innebär också att tågets klimatsystem och 220 V- system kan förnyas.

-Tågets får samma prestanda som tidigare. X2000 och kommer att fortsätta vara det snabbaste tåget i Sverige. Ett annat viktigt resultat är att vi skapar ett tillförlitligare och mer punktligt tåg. Arbetsmiljön förbättras för förare, ombordpersonal och fordonsunderhållare, säger Arvid Fredman.

Parallellt med den tekniska uppgraderingen byggs även hela interiören i tågen om, med bland annat helt nya stolar, innerdörrar och toaletter.
Källa: SJ