Brittiska regeringen öppnar nedlagda tåglinjer

Oxfords järnvägsstation. Foto-Wikipedia, kredit - Steve Daniels

Förslaget offentliggjordes nyligen av transportsekreterare Chris Grayling. Brittiska järnvägslinjer som stängdes under 1960-talet kommer att öppnas igen på grund av avsevärt ökat kapacitetsbehov på järnvägen.

Minst ett dussin nedlagda linjer förväntas bli aktuella för en omstart under de planer som presenterades av Chris Grayling.

Den så kallade "Varsity linjen" är det mest avancerade projektet när det gäller öppnandet av nedlagda järnvägssträckor. Där kommer tågen att färdas mellan Oxford och Cambridge via Milton Keynes, vilket minskar restiden inom kollektivtrafiken mellan dessa två universitetsstäder från nästan fyra timmar till bara två.

Den första delen av linjen, från Oxford till Bicester, har öppnats redan. Enligt planerna kommer hela sträckan att öppnas inom tio år. Även en rad länge oanvända stationer kommer att saneras och öppnas enligt planen

Linjen mellan två Devonstäder har öppnats redan, men bara under sommarmånadernas söndagar. En fullständig öppning skulle hjälpa arbetarna att nå sydvästra Devon och regionala navet i Exeter.

Invånare i Portishead beskriver Bristols förort som "Storbritanniens största parkeringsplats" eftersom tågförbindelserna till andra delar av regionen är så dåliga. Kring 2021 kommer man att öppna en fyrtio kilometer lång järnvägsförbindelse till Bristols centrum.

Linjen mellan centrala Birmingham och Kings Norton lades ner under andra världskriget. Den kommer att återupptas i slutet av 2019, vilket ökar åtkomligheten mellan West Midlands förorter och stadsområdet där de flesta jobb är belägna.

Tågen mellan Edinburgh och Carlisle på den så kallade "Waverley Route" slutade att gå 1969, men en del av linjen har öppnats igen.

Källa: British Rail