Arnhems nya futuristiska järnvägsstation ett lyft för staden

Järnvägsstationens entréhall i Arnhem, Nederländerna. Foto: Wikipedia, kredit- JArnhem
Arnhems järnvägstation i Nederländerna. Foto-wikipedia, kredit-Hellendijk81

Nederländska Arnhems nya järnvägsstation sätter staden på globala arkitekturkartan och bekräftar dess roll som ett viktigt europeiskt transportcentrum.

Den nya centralstationen i Arnhem är en uppseendeväckande modernistisk konstruktion, som är gjord av böljande glas, exponerad betong och blänkande stål.

Arnhem är ingen stad som förknippas med Europas största transportnät. Men med dess attraktiva nya järnvägsstation som nu är färdig, visar att staden är redo att bli ett avgörande transportnav mellan ekonomiska centra i Belgien, Tyskland och Nederländerna.

Hos Arnhems centralstation kulminerar nästan två decenniers arbete och finansiering av 37,5 miljoner euro. År 2020 kommer så många som 110 000 passagerare passera genom dess luftiga hallar.

Även om stationen inte är det största i Europa - presenterar dess design fantastiska visuella och även tekniska innovationer.

Stationsbyggnaden och dess design uppvärderar omgivningens betydelse. Genom formgivningen levereras området en välbehövlig och stimulerande kontaktareal genom vilken alla resande passerar.