Nya godståg mellan Finland och Kina ska gynna ekonomin

Detta första containertåg mellan Finland och Kina bestod av 50 40-fots containrar, med en total längd på ca 800 meter. Transporten av varor från Finland över gränsen via gränsstationen Niirala och Ryssland och från Ryssland till Kazakstan och vidare till centrala Kina tar endast 10-12 dagar, medan en kombinerad sjö- och landtransport till samma destination skulle ta mer än 50 dagar. Foto: Nurminen Logistics

En ny tågförbindelse mellan den finländska och den kinesiska marknaden öppnades nyligen. Resan med containertåget från Kouvola till Xi'an i Kina tar tio dagar.

Det 800 meter långa tåget tuffade i väg med bland annat virke, arbetskläder, fartygsdelar och varor för maskinindustrin.

Sträckan är 8 000 kilometer lång, och resan från finländska staden Kouvola till Xi’an i Kina tar tio dagar, rapporterar Svenska Yle.

Rutten sköts av Kazakstans järnvägars fraktbolag KTZ Express.

Tåget går från Finland via S:t Petersburg och Moskva i Ryssland till Kazakstan.

Finland, Ryssland och Kazakstan har samma spårvidd. Därmed förlöper resan smidigt.

När tåget når Kazakstans östgräns lastas containrarna om på tåg med kinesisk spårvidd. Det tar ungefär en timme.

I Kouvola i Finland hoppas man att den nya tågförbindelsen ska ge regionen ett ekonomiskt uppsving. Staden vill bli en knutpunkt för godstrafiken mellan Asien och Europa.

- Att den här tågförbindelsen har öppnats är en vitamininjektion för Kouvola. Den har stor betydelse också för nordiska företag, eftersom transportavstånden till Kina blir kortare, säger Jari Grönlund, operativ ledare för Unytrade, KTZ:s representant i Norden.

Hittills har nordiska företag främst koncentrerat sig på tågförbindelser via Centraleuropa. Nu har de ett nytt alternativ.

Källa: Svenska Yle