Framsteg för Norrbotniabanan

Norrbotniabanans sträckning. Karta: Norrbotniabanan

Nyligen tillstyrkte länsstyrelsen i Västerbotten järnvägsplanen för Norrbotniabanans första delsträcka mellan Umeå och Dåva. Planen är nu inlämnad för fastställelse. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal. ”Denna dryga mil är verkligen en viktig milstolpe i projektet. Vi har uppfyllt målet och klarat det här med en väldigt pressad tidplan”, säger Lars Bergdahl, projektchef på Trafikverket.

Projektledaren Marie Eriksson har tillsammans med sin projektorganisation och leverantören Tyréns jobbat hårt för att få det här klart på utsatt tid, skriver Trafikverket.
Enligt Trafikverket så tuffar Norrbotniabanan nu vidare med järnvägsplaner från Dåva-Skellefteå i tre delprojekt där vi nu arbetar med linjestudier. Dessa kommer att presenteras vid samråd under 2018.
- Vi planerar för att kunna byggstarta Umeå-Dåva under 2018 enligt den politiska inriktning som finns, berättar Lars Bergdahl. Det innebär i första hand förberedande markarbeten. 

Projekt Norrbotniabanan finns med i förslaget till nationell transportplan som nu är på remiss. Till våren tar regeringen beslut om den nya transportplanen och därefter kan projektet starta projekteringen och byggandet av delen Umeå-Skellefteå.
Källa: Trafikverket