Så byggs spåren ut mellan Malmö-Lund

Lund centralstation. Foto: Christer Wiik

Trafikverket gör en satsning som kommer att öka kapaciteten och minska trafikstörningarna på sträckan mellan Arlöv, norr om Malmö och Flackarp, söder om Lund, genom att öka från två spår till fyra. Inhouse Tech tillsammans med Centerlöf & Holmberg har fått uppdraget att projektera och konstruera objekten längs sträckan åt ett Joint Venture mellan NCC och den spanska entreprenören OH.

Delar av sträckan byggs under marknivå för att minska bullerstörningar och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgänglighet i samhällena. Järnvägsombyggnaden är ett av de större infrastrukturprojekten i Skåne de kommande åren.

Sedan 1901 har man haft dubbelspår på sträckan och med Öresundsbrons öppnande 2000 och Citytunnelns öppnande 2010 har trafiken ökat kraftigt. Då sträckan mellan Malmö och Lund är det enda sättet att ta sig ner till Europa och tvärtom, har önskan om fyra spår blivit allt mer akut.

Bygget startade hösten 2017 och de fyra spåren mellan Lund och Arlöv beräknas vara i full drift 2024.
Källa: Inhouse Tech