GE riktade fokus på digital transformation vid Minds & Machines 2017

- Företag som designar, bygger, driver, underhåller och äger industriella tillgångar är bäst utrustade för att hjälpa andra med sina industriella IoT- lösningar, sade Bill Ruh, vd för GE Digital under konferensen Minds & Machines 2017 i San Francisco där General Electric presenterade en mängd av dessa lösningar. Foto: General Electric

Det årliga industriella eventet Minds & Machines, som ägde rum mellan den 25-26 oktober i San Francisco, samlade tiotusentals globala industriledare och andra fackbesökare.

Teknologivärldens mest snillrika representanter reste till San Francisco för att utforska de möjligheter och utmaningar som är utmärkande för dagens ”industriella internet” och som genomgår just nu en genomgripande digital transformation. 

Det var framför allt General Electric Transport som ”avtäckte” en mängd nya digitala programvaror, däribland EdgeLINC ™, avancerade Industrial IoT – lösningar i form av till-moln-anslutning med effektiv hantering av enheter, konfigurations- och streaminganalyser.

Invenergy, Nordamerika största privatägda förnybara energibolag meddelade på konferensen att man kommer att bygga en vindpark på 2000 megawatt, med namnet Windcatcher, med General Electric. Vindkraftparken kommer att vara störst i USA och näst störst i världen. Invenergy planerar att tillämpa GE: s programvarorna, Digital Wind Farm och Asset Performance Management (APM) och Operations Optimization (OO) som en del av projektet. Företaget har också samarbetat med GE för cybersäkerhet i företagets samtliga anläggningar.

När företagen använder tunga maskiner i varierande miljöer baseras förmågan att beräkna, hantera, analysera och ta beslut på data, som är utslagsgivande för att företagen ska kunna dra nytta av det industriella Internet och av digitalisering.

Det mesta av företagens tillgångar inom järnvägsindustrin är mobila och de rör sig ständigt in och ut ur kommunikationsfären, vilket gör det svårt att härleda värde ur data som samtidigt befinner sig i periferin på så kallade edge-nivån.

Operatörer tvingas ta hand om sin fysiska utrustning utan minsta dröjsmål, antingen automatiskt, exempelvis i form av ett tåg, som anpassar sig efter omständigheterna eller genom mänsklig intervention, sade Laurie Tolson, chefen för digitaliseringen i GE Transportation inför evenemanget.

Gruvdrift

För de som är aktiva inom gruvverksamhet gav konferensen i samband med Minds & Machines möjlighet att tillämpa digitala lösningar som APM för att överbrygga klyftan mellan OT och IT. Genom att kombinera avancerad programvara och analyser kan gruvorganisationer uppleva nya nivåer av effektivitet och tillförlitlighet samtidigt som de förbättrar säkerheten.

Olja & gas

Olje- och gasindustrin står inför genomgripande förändringar inom respektive marknader. Fordonselektrifiering, energiöverföring och nya försörjningskällor ökar trycket på prissättningen.

Branschens representanter hade möjlighet på årets Minds & Machines, att lära sig hur företag omvandlar sina uppströms och nedströms verksamheter och ökar företagets effektivitet genom att automatisera fältaktiviteter, minimera fältpersonal och minska oplanerade incidenter. Digitala transformationsstrategier optimerar prospekteringseffektivitet, produktion, förbättrar prestandan och eliminerar operativ risk.

Energi

Anläggningar, företag och kraftgeneratorer uppmanades till att ompröva sina affärsmodeller för att kunna konkurrera i en alltmer skiftande miljö. Det gäller att ta efter branschledare och lära dig hur andra energibolag använder digital omvandling för att få stordriftsfördelar, företagsövergripande kooperation och snabbhet på marknaden inom generation, överföring och distribution samt i konsumentsektorer.

Flyg

Qantas, Australiens största inhemska och internationella flygbolag, och GE Aviation utvecklade en ny flygdataapplikation, FlightPulse, som ger piloterna data som hjälper dem att flyga mer effektivt och bidra till att minska koldioxidutsläppen.

FlightPulse är den första fullt kommersialiserade produkten som ska utvecklas med mobila tjänster från GEs Predix-plattform och använder inspelade flygplansdata och smart analys för att piloterna ska kunna få tillgång till sina individuella effektivitetsmått och trender.

Qantas sparade under sitt senaste budgetår mer än 30 miljoner kilo bränsle, med stöd av det arbete som gjordes med GE, meddelar Quantas. Under det här budgetåret, sedan starten av FlightPulse, har Qantas nästan fördubblat sin bränslebesparing jämfört med samma period 2016.

Från Edge till Gloud

- Databehandling på Edge-nivå och analys handlar om att ge människor användbar information för att bättre kunna hantera den fysiska världen och se hur den fungerar i realtid i syfte att kunna förbättra industriell prestanda, sade Laurie Tolson.

EdgeLINC möjliggör, enligt Tolson, en fullständig användarkontroll över konfiguration, telemetri, varningar och sköter även SAS: s Event Stream Processing (ESP)  motorn, som har integrerats med Predix Machine, Predix Edge Manager och APM-lösningar.

EdgeLINC kan använda GE Transportation GoLINC-plattform, liksom enheter från tredje part, och stöder dessutom lokalt, moln och hybrid molnutbyggnad och integration.GE Digital på avslöjade i samband med evenemanget att företaget utökar sin serie av teknik från Edge till Cloud, eftersom företaget släpper ut nya lösningar som hjälper industrier att digitalisera sina arbetsflöden.

Företaget introducerade Predix Edge-teknologier, under Minds and Machines-konferensen, däribland ett nytt Predix-partnerskap med Azure, nya operativsystem för prestationshantering och andra lösningar för hantering av fälttjänster.

Till exempel kombinerar GE Digital och Microsoft GE Predix Industrial IoT-plattformen med Microsoft Azures tjänster.

Partnerskapet, som existerar i Nordamerika från och med fjärde kvartalet 2017 och som expanderar globalt år 2018 - utökar tillgängligheten till Predix över Microsofts produktfotavtryck.

Med partnerskapet förbinder Microsoft och GE Digital sin verksamhet med andra avancerade utvecklare och datatjänster och hybridfunktioner för att kunna hjälpa kunderna att bättre fånga data från sina industriella tillgångar.

GE Digital hoppas att partnerskapet hjälper företagen att ansluta IT-system med sina operativsystem.

Ny operativ prestationshanteringslösning

GE Digital introducerade en ny Operations Performance Management-lösning för att hjälpa industrins företag att öka sina intäkter i syfte att "optimera genomgången av industriprocesser och göra deras industriområden mer lönsamma".

Den nya lösningen använder realtidsdata, historiska data och avancerade analyser för att hjälpa industrikunderna att fatta bättre operativa beslut genom att varna dem ifall industriprocesserna börjar avvika från planerad verksamhet.

Programvaran kommer att rikta sig till gruvindustrin och kommer att utvidgas till ytterligare industribranscher under nästa år, enligt GE Digital.

GE Digital betonade att ett stort gruvbolag kunde utnyttja GE:s Operations Performance Management-lösning och därigenom öka genomströmningen upp till 5.5 procent snabbare samtidigt som bolaget förbrukar 2 procent lägre mängd kraft.

Förbättrade lösningar för felsökning och service

GE Digital har gjort flera förbättringar till sin ServiceMax-fältservice management portal.

Paketet innehåller nu en ny applikationsintegrationslösning som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att leverera data för hantering av fälttjänster med tredje parts mobila applikationer som är installerade på samma enhet. Dessutom kan kunderna optimera sina schemaläggningssystem för fältstyrning, så att de kan schemalägga arbetet bättre.

GE Digital meddelade att förbättringarna möjliggör större effektivitet och tar fram även avancerade analyser till de som har ansvar för serviceoperationer.

Predix Studio

GE Digital introducerade Predix Studio, ett utvecklingssystem som hjälper företag att bygga och gradera sina industriella applikationer och förenkla utvecklingsprocesser.

Programvaran Predix Studio, som kommer att finnas tillgänglig under första kvartalet 2018, använder artificiell intelligens och maskininlärning för att automatisera arbetsbelastningen i samband med skapandet av industriella IoT-appar så att APP-utveckling blir mer sömlös och lättare att handskas med för teknikoperatörer med domänkompetens, men som saknar kodningserfarenhet.

Digital Twin Analytics Workbench

GE Digital tillkännagav att den har skapat en programvara med namnet Digital Twin Analytics Workbench, på grund av att fler industriföretag använder sig av digitala dubbellösningar - vilket i grunden skapar en digital version av ett fysiskt hjälpmedel som hjälper till att förutsäga och förbättra prestandan hos fysiska maskiner.

"Arbetsbänklösningen" innehåller ett bibliotek med algoritmer och mallar som ska underlätta för företagen att bygga sina egna digitala dubbletter på Predix.

Analytics Workbench är för närvarande en teknikförhandsgranskning från GE Power, och kan också användas för att förstora befintliga digitala dubbletter med nya dataströmmar.

Text: Markku Björkman