Tvång på byte av bromsblock hotar

Foto: Swedtrain

EU utreder frågan

Nya tystare bromsblock kan sänka bullret från godstrafiken rejält. Men ett byte kostar hundratals miljoner.

– Det kommer slå mot en bransch som redan är pressad ekonomiskt, säger Gustaf Engstrand, branschföreningen Tågoperatörerna.

På plussidan finns ett minskat buller från godstågen, på minussidan stora kostnader för byte och underhåll.

– Det är en jättestor fråga. Det leder till ökade kostnader för utförandet av transporterna. Det slår naturligtvis inte bara mot tågföretagen utan i förlängningen också mot svensk industri, säger Gustaf Engstrand, som arbetar med EU- och policyfrågor i branschföreningen Tågoperatörerna.

Att byta bromsblock på alla landets 11 000 godsvagnar skulle kosta upp emot 250 miljoner enligt tågföretagen.

Men de nya tysta blocken sliter betydligt mer på hjulen än de gamla av gjutjärn och det betyder ytterligare minst hundra miljoner i extra kostnad för underhåll varje år. De tre stora branschorganisationerna Swedtrain, Svenska privatvagnföreningen och Tågoperatörerna menar alla att tågföretagen kommer att få mycket svårt att klara den prislappen utan att få stödpengar från staten eller EU.

– Det kommer slå mot en bransch som redan är pressad ekonomiskt,  säger Gustaf Engstrand.

Källa: Tågoperatörerna