Fortsatt besvärligt för västmetron

Drumsö station vid Helsingfors västmetro. Temat i Drumsö station är vatten, men i ett stelnat tillstånd, som snö och is. Foto: Västmetroföretaget

Testkörningarna på Helsingfors nya banavsnitt avbröts på torsdagen den 19 oktober. - Ingen vet när västmetron startar, rapporterar tidningen Hufvudstadsbladet.

Helsingfors stads trafikverk HST har haft viss framgång med testerna på västmetrobanan, men det är fortfarande ett steg framåt och två bakåt. På torsdagen kom meddelandet att testkörningarna avbryts på grund av ett tekniskt fel. Tidigare har HST sagt att starten med passagerare i tågen förutsätter två veckors felfria testkörningar, men enligt pressmeddelandet som kablades ut på fredagen för en vecka sedan räcker det med tre helt felfria dagar.

På torsdagen den 19:e drabbades testtågen i Esbo av ett växelproblem i Otnäs. För att trygga en bra kollektivtrafik i eftermiddagsrusningen valde HST att åtgärda felet i lugn och ro och först sedan fortsätta med testerna.

Journalisterna fick nyligen åka med testtågen, men finländska Trafikverket garderade sig med beskedet att än finns inget nytt att berätta om västmetrons start.

Västmetron skulle starta 2014, starten sköts upp till 2015 och ännu i början av juni 2016 var det säkert att tåget kör i augusti samma år.

Källa: HBL