"Först när Baltikumbanan är färdig kan det bli pengar till Tallinntunneln"

En lettisk karta som visar Helsingfors-Tallinn-tunneln och Rail Baltica. Foto: Ministry of Transport and Communication of the Republic of Latvia

EU-finansiering av den tilltänkta tunneln mellan Helsingfors och Tallinn förutsätter att järnvägen genom Baltikum blir först färdig, säger EU:s trafikkommissionär Violeta Bulc. 

Bulc kommenterade tunneln i samband med att hon besvarade en fråga ställd av estniska europaparlamentarikern Urmas Paet. Bulc säger att tunneln enbart är ekonomiskt lönsam ifall Rail Baltica redan står färdig.

Tunneln har bedömts komma att kosta 9–13 miljarder euro. Preliminärt har den föreslagits kunna vara klar mellan 2030 och 2035.

Tunneln skulle förkorta resetiden mellan Helsingfors och Tallinn från nuvarande två timmar till cirka 45 minuter.

Källa: FNB