"Konkurrensen har redan sänkt biljettpriserna på finska järnvägen"

Sm4- pendeltåg färdas mellan Kerava och Lahtis i Finland. Foto: wikipedia, kredit: Paasikivi

Finlands kommunikationsminister Anne Berner försvarar öppnandet av landets tågtrafik för konkurrens:

– Biljettpriserna har redan sjunkit på grund av den ökade konkurrensen mellan buss, järnväg och flyg, sade Berner nyligen i riksdagen under en interpellationsomröstning, skriver dagstidningen Hufvudstadsbladet.

Målet är att tågtrafiken öppnas för konkurrens i början av nästa årtionde. I södra Finland skulle det ske i början av 2020-talet och i det övriga landet gradvis senast år 2026.

Riksdagens oppositionspartier interpellerade om rälstrafikens framtid. I flera av oppositionens anföranden motsatte man sig inte direkt konkurrens utan sättet på vilket regeringen tänker genomföra förändringen.

Ministern säger att konkurrensen redan nu märks i statsägda VR:s verksamhet. Berner sade att konkurrens från bland annat buss och flyg har lett till att VR på allvar börjat utveckla sina tjänster, sin prissättning och kostnadseffektiviteten.

– Till exempel har konsumentpriserna för tågbiljetter som en följd av det här sjunkit i snitt mer än tio procent under det senaste året, sade Berner.

För att främja konkurrens inom tågtrafiken ska VR styckas, enligt HBL, så att det blir tre nya bolag: underhåll, materiel och fastigheter. Materielbolaget kommer att hyra ut tågmateriel även till andra bolag än VR.