Så ska tunnelbanan dras igenom Barkarby

Tack vare byggandet av Barkarbystaden är Järfälla, nordväst om Stockholm, en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Den framväxande stadsdelen ska om några år får en tunnelbanestation. Tillsammans med sin systerstation Barkarby station, får området mycket god kollektivtrafik. Om några år kommer Barkarby station att bli västra Stockholms nya knutpunkt. Det innebär att både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg kommer att stanna i området. Bild: Tengbom Arkitekter/Järfälla kommun
Tunnelbanans förlängning från Akalla till Barkarby station längs Järvafältet. Området där Barkarbystaden nu växer fram har en gång varit ett flygfält. Karta: SLL
Tunnelbanestationen Barkarby station får två uppgångar, en som vetter mot Veddesta och en som ligger i anslutning till pendeltågsstationen. Karta: SLL

Barkarbystaden är det största utbyggnadsområdet i Stockholmsområdet just nu. Här byggs en stad med 18 000 nya bostäder, 140 kvarter och 10 000 nya arbetsplatser. I hela stadsdelen kommer det att bo omkring 45 000 personer när allt är färdigbyggt. En fundamental förutsättning för allt detta är dock tunnelbanans dragning hit.
Under 2018 räknar SLL med att komma igång med tunnelbaneutbyggnaden för den nya Barkarbylinjen.

Det är Stockholms läns landsting som ansvarar för den största utbyggnaden av Stockholms tunnelbana i modern tid, Man ska bygga nästan två mil ny tunnelbana och elva nya stationer. I framtiden blir det möjligt att ta tunnelbanan till och från Nacka, Barkarby och Arenastaden. Dessutom ska Blå linje kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen. Byggstart för alla de nya sträckorna beräknas till 2018. Byggtiden för tunnelbanan till Arenastaden och till Barkarby beräknas vara cirka 6 år. För Nacka och söderort är byggtiden 7-8 år.

Barkarbystaden växer fram
Utbyggnadsetappen i nordvästra Storstockholm handlar om att förlänga den idag nordvästligaste stationen på dagens Blå linje, Akalla, i en nära 4 kilometer lång sydvästlig böj till Barkarby station i Järfälla kommun. Sträckan kommer att löpa under mark och i berg. Resan hit går via det gamla flygfältet, där en helt ny stadsdel nu successivt växer fram, Barkarbystaden, som också får en ny tunnelbanestation mitt i området.
Stationen får två uppgångar, så att det ska bli enkelt att nå bostäder, service och skolor. Från Barkarbystaden kommer det att ta 8 minuter till Kista och 18 minuter in till T-Centralen. 

Kollektivtrafikknutpunkt
Slutstation på denna linje, Barkarby station, blir en viktig kollektivtrafikknutpunkt för nordvästra Storstockholm i allmänhet och för Järfälla kommun i synnerhet, med mycket god koppling mellan tunnelbana, pendeltåg, och bussar. När Mälarbanan är fullt utbyggd kommer även regional - och fjärrtåg att göra stopp här. Tunnelbanestationen får två uppgångar, en som vetter mot Veddesta och en som ligger i anslutning till pendeltågsstationen.
Det var i somras som Järfälla kommun beslutade sig för att betala för att få uppgången mot Veddesta byggd direkt. Uppgången har hela tiden funnits med i planeringen som utrymningsväg, med möjlighet att bygga en stationsuppgång senare. Med nya och utökade planer för Veddesta ser Järfälla kommun att behovet av en uppgång kommer att finnas direkt när tunnelbanan är färdigbyggd. Den nya stationsuppgången finansieras av Järfälla kommun.
Från den nya Veddestabron är det lätt att nå både tunnelbana och pendeltåg. I direkt anslutning tunnelbanestationen etableras ett nytt busstorg, där bussar från hela området stannar.  Härifrån leder rulltrapporna ner till den nya tunnelbanestationen, där flera tusen människor kommer att kliva på och av tåget varje dag.
Källa: SLL 

Fakta
Tunnelbaneutbyggnad Akalla-Barkarbystaden-Barkarby station
 
* Tunnelbanan förlängs med cirka 4 kilometer.
* Alla spårtunnlar byggs i berg.
* Barkarby station placeras cirka 30 meter under markytan.
* 710 000 kubikmeter berg kommer att sprängas ut. 
* 32 000 kubikmeter betong kommer att användas. 
* Planerad byggstart 2018.
* Byggtiden är cirka 6 år.
Källa: SLL