Göteborg Central har ett nytt signalställverk

Centralstationen och Nils Ericsonterminalen från luften 2013. Foto: wikipedia, kredit: Averater

2007 startade planering och projektering av byte av signalställverk på Göteborgs Central.
10 år senare är nu projektet i hamn.

Inhouse Tech har haft uppdraget som projektledningsorganisation och har varit med från projektets början till slut. Sofia Öhman som fick äran att överlämna projektet till Mats Persson på Trafikverket hann arbeta med projektet i 8 år och 3 dagar.

- Projektet har gått mycket bra och det känns kul att få överlämna det med flaggan i topp! Men även om projektet varit roligt och lärorikt så känns det väldigt skönt att efter så många år äntligen få lägga det bakom sig, säger Sofia Öhman projektledare på Inhouse Tech.

Trafikverket var tvungen att byta ut den 30 år gamla signalställverket som både var gammal och saknade reservdelar. Förutom att det var ålderstiget saknades även kapacitet att ta emot den allt mer ökande järnvägstrafiken. Projektet som varit mycket komplext har utförts i två steg. I det första steget byttes den gamla ställverksdatorn, av modell 75, ut mot en ny ställverksdator av modell 95. I det andra steget har ställverkets ordergivare ute på bangården, utdelarna, bytts ut. Steg två innebär att respektive järnvägsdel har kopplats in i det nya ställverket. Arbetet har utförts i fem etapper, vilka har krävt avsevärda insatser på bangården och under vissa perioder även inneburit avstängningar för tågtrafiken.