S:t Eriks inleder samarbete med Rail One

Foto: S:t Eriks

S:t Eriks AB och PCM Rail One AG har inlett ett samarbete för att leverera fixerade spårsystem till kommande tunnel- och broprojekt för höghastighetsjärnvägen i Sverige.

Rail One har sedan mer än 60 år levererat betongslipers och utvecklat innovativa och hållbara slab track-system, vilket tillsammans med S:t Eriks långa erfarenhet och rikstäckande närvaro ger goda förutsättningar för att leverera avancerade spårlösningar till järnvägsprojekt i Norden.

Slab track är fixerade, ballastfria spår som sitter fast direkt i betongkonstruktionen, en teknik som används på flera håll runt om i världen för höghastighetståg och för moderna, hållbara järnvägsprojekt som drastiskt reducerar årliga underhållskostnader. Förutom ökad stabilitet vinner slab track också viktiga platsmarginaler på höjden, eftersom spåren är inbäddade i betongen. Det har betydelse till exempel vid tunnel- och brobyggen.

– För oss betyder samarbetet med Rail One mycket. Vi blir ännu bredare i vårt järnvägssortiment, säger Fredrik Adielson, affärsutvecklare Järnväg & Trafik på S:t Eriks.