Ådalsbanan rustas upp

Foto: Leojth

Trafikverket satsar mellan 450 och 550 miljoner kronor på järnvägssträckan

Trafikverket har presenterat satsningarna man vill göra på järnvägen de kommande tio åren. Mellan 2021 och 2023 planerar man att göra stora investeringar i Ådalsbanan.

Åtgärden görs i första hand för att Ådalsbanan ska hålla för godstrafik. Godstrafik går redan i dag på järnvägssträckan, men hastigheten är starkt begränsad och det är inte ovanligt att trafiken är stängd i perioder.

Det är 30 år sedan man började kräva investeringar i järnvägssträckan men nu äntligen verkar det som om resurser kommer att anslås för upprustning av Ådalsbanan.