Kontaktledningarna på Kongsvingerbanen byts

Tåg från Stockholm ankommer till Oslo S. Foto: Njål Svingheim)

Strategisk åtgärd för kommunikationerna mellan Stockholm och Oslo

Kontaktledningarna på Kongsvingerbanen är 66 år gamla och behöver bytas ut. Det mycket efterfrågade och omfattande arbetet med ombyggnationerna börjar i oktober 2018. Arbetet kommer att pågå i tre år och ske under dagtid. Endast en avgång mellan Oslo och Stockholm påverkas av byggarbetet på Kongsvingerbanen.

Vi försöker begränsa konsekvenserna så mycket som möjligt. Till exempel har vi valt att skydda pendeltrafiken på morgon och eftermiddag. Detsamma gäller den viktiga godstrafiken, som till stor del rullar nattetid, säger Bjørn Kristiansen, vice vd för kund och trafik i Bane NOR

Han menar att detta inte är en idealisk situation, men understryker att det är en förutsättning för att genomföra det omfattande moderniseringsprojektet.