Torbjörn Suneson ny ordförand för Stockholm-Osloprojektet

Torbjörn Sunesson, styrelseordförande, Oslo-Sthlm 2.55

Björn Sundin kliver ned

Oslo-Stockholm är Sveriges kanske klokaste järnvägsinvestering visar den nyttoanalys som presenterades innan sommaren. Under året har arbetet med att driva fram projektet växlats upp rejält. Med ny styrelseordförande tar vi ännu ett viktigt steg.

I styrelsen och bland ägarna av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 har det förts en diskussion om behovet att knyta ytterligare kompetenser och viktiga erfarenheter till bolaget.

– Jag är otroligt glad över att Torbjörn Suneson väljer att engagera sig i arbete för bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Att han gör det är i sig ett bevis för hur viktigt projektet är, säger Björn Sundin som lämnar posten som styrelseordförande men kommer att jobba vidare för projektet som ledamot.

Under hösten kommer Trafikverket vara klar med Åtgärdsvalsstudien för Stockholm-Oslo. Då har man genomfört det först planeringssteget för att kunna förverkliga järnvägen. Men det finns många steg kvar i planarbetet innan järnvägen går att bygga.

– För mig som vd i bolaget är det en otrolig styrka, nu när vi driver arbetet framåt, att få jobba tillsammans med en styrelseordförande som har en sådan gedigen erfarenhet inom just planerings- och prioriteringsprocesser som Torbjörn, säger Jonas Karlsson, vd på Oslo-Stockholm 2.55.