Tågoperatörerna om forskningsprogram för svensk järnväg

Björn Westerberg, vd för Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Tågoperatörerna

Den 25 augusti arrangerades en hearing om JBS förslag till forskningsagenda för branschen. För att skapa bästa möjliga nytta för kommande investeringar på järnväg i infrastrukturpropositionen, behövs ökade insatser för forskning och innovation samt utveckling av svensk järnvägskompetens. Det skriver Björn Westerberg, vd för ”Branschföreningen Tågoperatörerna” i ett nyhetsbrev.

Därför behövs ett framtida och nationellt samordnat forskningsprogram för järnvägen i Sverige. En forskningsagenda berör hela järnvägsbranschen och vi anser att den bör ligga inom JBS, skriver Westerberg.
En arbetsgrupp bestående av representanter från JBS, Tågoperatörerna, Trafikverket, Swedtrain, KTH, VTI, Chalmers, Handelshögskolan och SJ har tagit fram ett förslag på forskningsagendan och som ska presenteras för JBS styrelse den 12 september.

Björn Westerberg skriver vidare:
”Vi har tidigare rapporterat om utvecklingen av den så kallade ”tjänsteakten” från EU. Den slutliga versionen tillmötesgår svenska krav om vissa undantag från den administrativt betungande regleringen. Vi upplever att Tågoperatörernas påverkansaktiviteter gentemot EU-kommissionen – det vill säga direkta påstötningar samt genom CER och svenska regeringen och myndigheter – har gett resultat. Vi arbetar just nu aktivt med att få in våra prioriterade frågor i regelarbetet i Transsportstyrelsens verksamhetsplan för 2018. Det gäller framförallt inom teknikområdet”

Läs mer: www.tagoperatorerna.se/forskningsagenda-for-branschen