SNCF bygger duvslag runt järnvägsstationer

Foto: Andrew Dunn/Wikimedia Commons

Den franska järnvägsoperatören SNCF har tagit till en originell metod för att avlägsna duvor från stationsbyggnader, där de flockas i stort antal och sägs störa både personal och passagerare. I staden Périgueux har man inrättat duvslag en bit bort från stationsbyggnaden. Duvorna ska lockas dit med frön. När duvorna väl satt bo i de artificiella duvslagen kommer man under kläckningsperioden byta ut deras ägg -  utan att duvorna märker det eller tar någon skada. På så sätt hoppas man också kunna hålla nere duvbeståndet.

Försöket påbörjas den 1 september i år. Samma koncept har med framgång genomförts på andra franska järnvägsstationer.

Källa: Franceinfo