Getingmidjan förbereds för upprustning

I och med Citybanans driftsättning löper inte pendeltågen längre genom passagen Getingmidjan, vilket ger möjligheter att rusta upp denna hårt belastade sträcka. Foto: Christer Wiik

Nu när Citybanan är i drift förbereder Trafikverket och dess entreprenörer för att rusta upp en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor, etappen mellan Stockholm Central och Stockholms södra, den så kallade Getingmidjan.

Via getingmidjan passerar alla tåg till och från södra Sverige. Blir det stopp på denna sträcka av någon anledning så får det konsekvenser för stora delar av Sveriges järnvägstrafik. Järnvägen är till stora delar från 1950-talet och står nu inför en omfattande upprustning.

Trafikverkets förberedande arbeten i projektet har fortsatt under sommaren. På Älvsjö godsbangård har arbetet med ombyggnaden fortsatt i de södra delarna av bangården. Det har bland annat varit schaktarbeten, spårarbeten och arbeten med signalsystemet. Trafikverket har även genomfört en inkoppling, vilket innebär att en ny konfiguration av spår, växlar, kontaktledning, signaler med mera driftsätts. Det skriver myndigheten på sin nyhetsplats.
Källa: Trafikverket