Tågtrafiken stannade i Finland på grund av strejk

Här en bild som återspeglar läget på den finländska järnvägen före kl. 18:00 lokal tid måndagen den 14 augusti. Nu pågår lokförarnas protest fram till natten mellan tisdag och onsdag. Foto: Kunto

Tågtrafiken i Finland stannade på måndag kväll klockan 18:00 finsk tid den 14 augusti på grund av lokförarnas protest, meddelade chefen för finländska vägtrafikens ledningsenhet Sami Luoma vid Trafikverket.

Lokförarnas protest pågår fram till natten mellan tisdag och onsdag. Finlands nationella tågbolag VR har uppgett att redan köpta tågbiljetter kan användas i ett senare skede eller ställa in avgiftsfritt. 

Enligt Luoma var trafiken livligare vid infartslederna till Helsingfors på morgonen i dag jämfört med till exempel en vecka sedan. En del av trafikrusningen berodde på tågtrafikstoppet och en del på att många återvänt till jobbet efter sommarsemestern, sade Luoma.

Finlands kommunikationsminister Anne Berner sade för ett par dagar sedan att regeringen vill öppna upp persontrafiken för konkurrens före 2026. Reformen inleds med regionaltågen i södra Finland och utvidgas stegvis till hela landet.

Lokmannaförbundets ordförande Tero Palomäki säger att regeringens beslut blir den finska järnvägstrafikens undergång. Enligt honom kommer tågtrafiken i framtiden att koncentreras till de mest lönsamma sträckorna. Samtidigt minskar jobben på järnvägarna och samlas i färre städer än nu.

Nu när tågen har stannat väntas omfattande svårigheter inom trafiken i huvudstadsregionen. Största risken för trafikstockningar är på ringvägarna nära Helsingfors och på riksväg 3 och 4 och på Västerleden.

– Hur stora trafikrusningar det blir på tisdagen beror mycket på hurdana resebeslut människor väljer att göra. Vi har rekommenderat folk att resa utanför rusningstiderna, att distansjobba enligt möjlighet och att ta cykeln, bussen eller att gå till jobbet, säger Luoma.